Jak změnit pojišťovnu?

Důvodů pro změnu pojišťovny může být celá řada. Většina majitelů vozidla k tomuto kroku přistoupí kvůli výši pojistného u stávající pojišťovny. Dalším důvodem změny pojišťovny může být kvalita nabízených služeb, se kterou není majitel vozidla spokojen. Valná většina řidičů však ke změně pojišťovny přistoupí i v případě, že v uplynulém roce dojde ke škodní události. Všechny pojišťovny totiž zohledňují škodní i bezeškodní průběh uplynulého roku až v roce následujícím a to ve formě bonusů i malusů.

V případě, že jste se i Vy rozhodli změnit pojišťovnu, budete muset dodržet několik následujících kroků.

 • Doručení písemné výpovědi na Vaši stávající pojišťovnu - Výpověď musíte podat minimálně 6 týdnů před skončením pojistného období! Ve výpovědi musí být uvedeny následující údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum a Váš podpis. Pokud se rozhodnete vypovědět smlouvu s důvodu úpravy výše pojistného, kterou Vám pojišťovna písemně zaslala, musíte tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od doručení úpravy pojistného.
 • Vyžádání potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění - Potvrzení budete potřebovat pro Vaši novou pojišťovnu, která Vám na jeho základě přidělí bonusy. V případě, že jste během pojistného období měli nehodu, o potvrzení žádat nemusíte.
 • Vrácení zelené karty – Po ukončení smlouvy s Vaší pojišťovnou jí musíte vrátit i zelenou kartu.
 • Uzavření smlouvy s jinou pojišťovnou – Nejpozději do 14 dnů po zániku smlouvy s Vaši dřívější pojišťovnou je nutné uzavřít smlouvu novou! V případě, že tak neučiníte, budete muset odevzdat státní poznávací značku i osvědčení o technickém průkazu vozidla. V opačném případě Vám hrozí tučná pokuta.

Jak si počínat při změně majitele vozidla?

Pokud dojde ke změně majitele vozidla, v žádném případě nedochází k zániku povinného ručení ani k přechodu na nového vlastníka. K zániku dojde jen v případě, kdy původní majitel vozidla oznámí prodej vozidla své pojišťovně.

Proto musí původní majitel nahlásit změny na registru vozidel, ale i u pojišťovny, kde má sjednané povinné ručení. Další povinností původního majitele je i odevzdání zelené karty pojišťovně. V případě, že máte část pojistného nespotřebovanou, pojišťovna Vám jej v adekvátní výši vrátí, proto není důvod k obavám.

Nový majitel vozidla musí učinit změnu vlastnictví na registru vozidel a následně uzavřít nové povinné ručení nejpozději do 14 dnů od zániku staré smlouvy. V případě, že nový majitel nehodlá vozidlo provozovat, musí do 14 dnů odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla na registru silničních vozidel. Zde je nutné požádat o dočasné vyřazení vozidla z registru. V této situaci není sjednání povinného ručení povinné.

Jak sjednat povinné ručení online?


Sjednání povinného ručení online se provádí v několika krocích, se kterými budete v několika následujících bodech podrobně seznámeni. Sjednání povinného ručení prostřednictvím webových stránek pro Vás bude nejen pohodlné, ale i ekonomické.

Výpočet pojistného

 • Aby bylo možné provést kalkulaci povinného ručení a porovnat cenové nabídky jednotlivých pojišťoven, stačí využít náš kalkulátor. Ke kalkulaci přejdete po kliknutí na následující odkaz: kalkulace povinného ručení.
 • V kalkulačce povinného ručení budete muset zadat základní údaje o Vás a Vašem vozidle. Pokud si nebudete u některého bodu jisti s vyplněním, můžete využít informační ikonky , které naleznete vedle příslušné kolonky. Jakmile vše potřebné vyplníte, klikněte na tlačítko „Spočítat“.

 Výběr pojištění

 • Ø  Zde se Vám už zobrazí nabídky všech pojišťoven, jež jsou seřazeny podle ceny včetně internetové slevy. U každé nabídky naleznete i další připojištění a další zvýhodněné služby.  Dále máte možnost upravit výši limitu plnění a frekvenci placení. V případě, že se Vám nějaká z nabídek pojištění zamlouvá, přejděte k tlačítku „Sjednat“.  Podrobný popis pojištění zobrazíte po kliknutí na ikonku . Poté nezapomeňte provést kontrolu všech údajů. Pomocí tlačítka „Změnit parametry“ můžete provést úpravu zadaných parametrů.

Zadání údajů k uzavření smlouvy

 

 • Ø  Nyní je potřeba provést několik kroků vedoucích k sjednání pojistné smlouvy. Prvním krokem je výběr vlastnictví a držení vozidla. Dále vyplňte Vaše osobní údaje. Velkým pomocníkem Vám bude technický a občanský průkaz, který byste měli mít při vyplňování u sebe. Dále je velmi důležité, abyste zadali správný e-mail, na jehož základě proběhne identifikace Vašeho účtu v naší databázi. Poté klikněte na tlačítko „POKRAČOVAT“ a během chvilky budete přesměrování na další stránku.

Uzavření pojistné smlouvy, doklady o pojištění

 • Na závěrečné stránce uvidíte rekapitulaci veškerých Vámi zadaných údajů včetně konečné ceny pojistného. Pokud naleznete jakékoli nesrovnalosti či chybně zadané údaje, využijte tlačítko Opravit údaje“ a vše opravte.  

Odeslání objednávky povinného ručení

 

 • Ø  Po překontrolování je nutné zatrhnout tlačítko „Souhlasím“ a kliknout na Sjednat pojištění”.

Uzavření pojistné smlouvy, doklady o pojištění a Zelená karta

 

 • Nyní jste provedly všechny potřebné kroky k tomu, aby byl návrh pojistky uzavřen. Po chvíli obdržíte na Vámi zadaný e-mail potvrzovací zprávu, která obsahuje veškeré Vámi zadané údaje. Dále také pojistnou smlouvu v elektronické podobě. Ve zprávě budete mít i údaje pro zaplacení pojistného a dočasný doklad o pojištění (zelenou kartu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem). Nyní můžete své vozidlo používat a rovněž i nahlásit do registru vozidel.
 • Zpravidla do dvou pracovních dnů obdržíte veškeré originální dokumenty, které Vám doručí Česká pošta na Vaší adresu. V případě, že si povinné ručení sjednáte v pracovní den do 16 hodin, obdržíte smlouvu i originál zelenou kartu následující pracovní den. V obálce dostanete i údaje pro zaplacení pojistného na účet pojišťovny.
 • Potom už stačí, když budete postupovat podle pokynů, které Vám byly zaslány v dopise. Smlouvu, kterou jste obdrželi podepište, a nejpozději do 5 dnů odešlete na adresu naší firmy.  Výši pojistného musíte uhradit nejpozději do 15 dnů od sjednaného počátku pojištění.

Připojištění skel vozidla

 • V případě, že jste si vybrali i připojištění skel Vašeho vozidla, je nutné, abyste nám odeslali fotografie Vašeho vozidla do 5 dnů od sjednání pojištění. Fotografie musí splňovat parametry, které Vám zašleme společně s doklady o pojištění. Poté stačí, když nám fotografie zašlete e-mailem.

Změny ve smlouvě

Ø  V případě, že Vám bude přidělena jiná SPZ, technický průkaz, nebo budete požadovat změnu adresy bydliště, neváhejte a kontaktujte nás kliknutím kontaktní formulář.

 

Technické informace o vozidle potřebné pro sjednání ručení online

Pro uzavření povinného ručení prostřednictvím webových stránek budete muset znát mnohé technické údaje o Vašem vozidle. V následujícím přehledu se seznámíte se všemi údaji, které budete potřebovat.

Údaje o vozidle

 • Druh vozidla (osobní automobil, autobus, motocykl atd.)
 • Objem motoru (v cm3)
 • Výkon vozidla (v kW)
 • Hmotnost vozidla (v kg)
 • Rok výroby
 • Použití vozidla(zde si vyberete kategorii, pro jaký účel je Vaše vozidlo provozováno)
  • běžný provoz
  • autopůjčovna
  • autoškola
  • historické vozidlo se zvláštní SPZ/RZ
  • vozidlo s historickým průkazem
  • pancéřové vozidlo určené k přepravě cenin
  • taxi služba
  • vozidlo ozbrojených složek
  • vozidlo s právem přednosti v jízdě (mimo sanitního vozu)
  • vozidlo určené k odvozu komunálního odpadu
  • vozidlo určené k přepravě nebezpečných nákladů
  • vozidlo určené k zabezpečení sjízdnosti komunikací

Údaje o pojistníkovi

 • PSČ pojistníka
 • Obec
 • Forma pojistníka (fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba)
 • Datum narození pojistníka (např. 12.07.1976)

 

Údaje o provozovateli

    V případě, že je majitel vozidla totožný s pojistníkem, je nutné tuto kategorii zatrhnout.

Údaje o pojištění

 • Celková doba předchozích pojištění v měsících
 • Počet zaviněných pojistných událostí
 • Způsob platby (roční, pololetní, čtvrtletní)
 • Limity krytí (nižší 35 – 45 mil. Kč, střední 50 – 75 mil Kč, maximální 100 mil. Kč, vše)

Doklady a dokumenty potřebné pro sjednání povinného ručení online

K tomu, abyste mohli prostřednictvím webových stránek sjednat povinné ručení, budete potřebovat následující doklady.

 • Velký technický průkaz (budete ho potřebovat kvůli vyplnění technických údajů o Vašem vozidle)
 • Občanský průkaz
 • Předchozí pojištění (dokladem je zelená karta, kterou budete po sjednání nového pojištění vracet staré pojišťovně)
 • Počet pojistných událostí (pouze v případě, že se jedná o Vaše první zřízení povinného ručení)

Zpracování osobních údajů při sjednání pojištění online

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Naší prioritou je, aby se Vámi zadané osobní údaje nedostaly do nesprávných rukou. Proto je od počátku až do konce vyplňování formulářů veškerý datový přenos zašifrován bezpečnostním certifikátem SSL. Přísně dbáme na dodržení zákona 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů, kde je naše společnost také zaregistrována.

SSL certifikát

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod pro zabezpečení datových přenosů mezi webovou prezentací a internetovým prohlížečem. O přítomnosti SSL certifikátu se snadno přesvědčíte sami. Webová adresa obsahuje i písmeno s, které signalizuje přítomnost šifrovaného přenosu.